2024 ©

  1. Utvikle kompetanse, teknologi, produkter og tjenester mot global utnyttelse av «havstrømkraft» (strømningsenergi i havstrømmer) som bidrag til fornybar energiforsyning.
  2. Utvikling og drift av miljøsaneringsutstyr til havner, fjorder, havbunn, subsea og offshore (plast, giftstoffer, metaller, søppel og skrot).
  3. Undervannsoperasjoner ifm havbunnsmineraler og redning av ulik typer last fra skipsvrak.